İŞ BAŞVURU FORMU

1. GENEL AÇIKLAMALAR

KVK Kanunun 13’üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca; Veri Sorumlusu/Veri İşleyen olan TARGET İLETİŞİM HİZMETLERİ ve DANIŞMANLIK A.Ş.’ye bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı olarak, işbu Başvuru Formunun doldurulması ve aşağıdaki yollardan biriyle TARGET AŞ’ye iletilmesi suretiyle yapılması gerekmektedir;Başvuru Yöntemi Başvurunun Yapılacağı Adres Başvuru Gönderiminde Belirtilecek Bilgi
Şahsen Başvuru [Başvuru sahibinin bizzat gelerek kimliğini tevsik edici belge ve başvuru konusuna ilişkin bilgi ve belgeler ile başvurması] Başvuru Sahibi, kimliğini tespit edici belgeler ve eksiksiz olarak doldurulmuş ve imzalanmış Başvuru Formu çıktısı ile birlikte, TARGET A.Ş.'nin “Kozyatağı Mah. Çardak Sok. No:1 Kozyatağı - Kadıköy / İstanbul” adresine bizzat başvurabilir. Zarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.
Şirket’e daha önce bildirilen ve Şirket’in sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle başvuru formunun iletilmesi [Başvuru sahibinin bizzat gelerek kimliğini tevsik edici belge ve başvuru konusuna ilişkin bilgi ve belgeler ile başvurması] kvkk@targetiletisim.com E-postanın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır.
Güvenli Elektronik İmza İle Başvuru [Güvenli elektronik imza ile imzalanarak Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) yoluyla başvurması] ik@targetiletisim.com  posta adresine başvuru yapılabilir. E-postanın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır.

2. BAŞVURU SAHİBİ İLE İLETİŞİM KURULMASINA İLİŞKİN BİLGİLER

Başvuru sahibinin tanınması, talebin incelenebilmesi, sürecin tam ve sağlıklı olarak işleyebilmesi ve sonuç hakkında zamanında bilgilendirme yapılabilmesi için aşağıdaki bilgilerin eksiksiz olarak sağlanması gerekmektedir.

2.1 Başvuru Sahibinin Bilgileri

Adı Soyadı
T.C.K.N. / Yabancılar için Uyruk ve Pasaport No Bilgisi
Telefon Numarası
E-posta
Adres

2.2 Başvuru Sahibinin TARGET A.Ş. İle Olan İlişkisi Hakkında Bilgiler

TARGET İLETİŞİM HİZMETLERİ VE DANIŞMANLIK A.Ş.
TARGET A.Ş.'deki İlişkileriniz Hakkında Detaylı Bilgi
(Lütfen TARGET A.Ş.’ de iletişimde olduğunuz ilgili birimi ve iletişim konunuzu belirtiniz.)
Birim ve İlgili Kişi: Konu:
TARGET A.Ş. İle Olan İlişkiniz Devam Ediyor mu?


(Lütfen solda seçtiğiniz seçeneğe göre cevaplayınız.)
Çalıştğınız Yıllar:
Paylaşım Yaptığınız Tarih:
Lütfen çalıştığınız firma ve pozisyon bilgisini belirtiniz.

2.3 Talep Konusu

2.4 Başvuru Sahibinin Başvurusuna İlişkin Bilgilendirme Tercihi3. BAŞVURU SAHİBİNİN BEYANI

Başvuru Sahibi olarak, Başvuru Formunda yer alan Genel Açıklamalar ve Yasal Uyarıları okuduğumu, KVK Kanunu ve Başvuru Formunda yer alan hak yükümlülüklerimi bildiğimi ve bu kapsamda Başvuru Formunda belirtmiş olduğum tüm bilgilerin doğru ve eksiksiz olduğunu kabul ve beyan eder, talebime istinaden yasal süre içerisinde tarafıma bilgi verilmesini rica ederim.

NOT: Kişisel Veriniz için talep etmiş olduğunuz silme, yok etme ve anonim hale getirme de dahil olmak üzere 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamındaki tüm işlemler kayıt altına alınır ve bu kayıtlara 6698 sayılı kanun gereğince diğer hukuki yükümlülükler hariç olmak üzere en az 3 yıl süre ile saklanır.

Başvuru Sahibi (Kişisel Veri Sahibinin)

Adı Soyadı:
Başvuru Tarihi:
13.06.2024
İmza: