Target'te Yaşam

Target İletişim Hizmetleri ve Danışmanlık A.Ş. hizmet vermeye başladığı günden bu yana ‘önce çalışan” görüşü ile çalışanlarını mesleki gelişim, kariyer planlama ve sosyal haklar konusunda destekleyerek çalışanların süreçlerde aktif rol alabilmesi için fırsatlar sunar.

Bu süreçte izleyeceğimiz yolda amacımız; gerek ailemize yeni katılan çalışanlarımızın istek ve üretkenlikleri ile gerekse bugünlere gelmemizde emeği geçen çalışanlarımızın motivasyon ve tecrübelerini harmanlayarak bünyemizdeki sinerjiyi takım çalışması, ekip ruhu ve kaynakları verimli kullanan çalışan profili ile oluşturmaktadır.

Hedeflerimize ulaşmanın ancak insan kaynağının etkinliğini arttırmakla mümkün olduğunu biliyor ve bunu sağlamak için de “Doğru işe doğru insan”yaklaşımı ile işe alım sürecimizi yönetiyoruz.

Şirketimize internet sitemizde bulacağınız online başvuru formu aracılığı ile doğrudan başvurabilirsiniz.

Firmamıza başvuruda bulunanlardan başvurduğu pozisyonla ilgili uygun nitelikleri taşıyanlar öncelikle insan kaynakları ile bir ön görüşme yaparlar. Ön görüşme sonucunda işe uygun bulunan adaylar ilgili birimin yöneticisi ile bir görüşmeye daha çağırılır. İki yada üç aşamada gerçekleşen bu görüşmeler sonucu, uygun bulunan adaylara iş teklifi yapılır. Söz konusu süreç açık pozisyon kapatılıncaya kadar sürdürülür.

Başvurunuz özenle değerlendirilecek ve eğer bir ilanımıza başvurduysanız sonuç ile ilgili bilgilendirme yapılacaktır.

Target iletişim Hizmetleri ve Danışmanlık A.Ş.’de çalışanlara yapılan eğitim ve gelişim yatırımının, hem çalışanlar hem de şirketler için bir değer yaratması ve şirketlerin stratejik hedefleri ile ilişkili olması esastır.

Tüm TARGET A.Ş. çalışanları, dahil olacağı projeyi ve şirketi kültürünü tanıtan temel oryantasyon eğitiminden sonra, çalışacakları birim ve projelerinin içeriğine göre yapılandırılmış diğer eğitim programlarına katılıp sertifikalı eğitimlerini tamamlarlar.

Çalışma dönemleri içinde yöneticilerinden alınan geri bildirimlerle gelişimlerine katkı sağlayacak ek eğitimlere de iştirak ederler.

TARGET A.Ş. çalışanlarının gelişim ve sorumluluğunu üstlenerek sürekli öğrenmelerini, kendilerini ve yaptıkları işleri geliştirmelerini, yöneticiler ise çalışanlarını koçluk ve mentorluk süreci ile destekler ve onlara yol göstermeyi hedeflemektedir.

Alanında en iyi olma yönünde hızla ilerleyen TARGET A.Ş. ile kariyerinizde yeni bir başlangıç yapmak ister misiniz?

Son 6 yıl içerisinde %73 büyüme performansı gösteren TARGET ihtiyaç duyduğu yeni pozisyonlar için öncelikli olarak kendi iç kaynaklarını kullanma stratejisini benimsemiştir.

Başarılı çalışanlarımızın diğer kamu kuruluşlarına veya özel kesime yönelmeden TARGET A.Ş.’de çalışmalarını devam etmelerini teşvik edebilmek için geliştirilmiş Yönetici Adayı Yetiştirme Programı ile kariyer günlerini sürdürmektedir.

YAY Programının genel amacı, yönetici olabilecek kapasiteyi sergileyebilecek çalışanı ortaya çıkarmak ve onları geliştirmektir.

Başvuruda bulunan adayların başvurdukları pozisyonlarla ilgili eğitim, sınav, süreç ve mülakatları başarıyla tamamlamaları durumunda yeni pozisyonlarına geçişleri tamamlanmaktadır.

TARGET A.Ş. çalışanlarının şirket hedeflerine yaptığı her türlü katkıya değer vermekte ve onların performans ve potansiyellerini en üst düzeyde gösterebilecekleri bir çalışma ortamı yaratmaktadır.

Performans Yönetimi Süreci, çalışanların başarılı iş sonuçlarını, kurum kültürü ve değerlerine uygun davranışlarını ve yüksek performanslarını ortaya çıkarmayı amaçlayan bir süreçtir.

Bu doğrultuda tasarlanmış ve yapılandırılmış bir süreç ile çalışanlar, şirket hedefleri ile ilişkili bireysel iş hedefleri ve odaklanmak istedikleri yetkinlik gelişim hedefleri üzerinde gösterdikleri performanslarına göre karşılıklı geri bildirimler ile değerlendirmektedirler.

Performans değerlendirmeleri objektiflik esasına göre açık ve şeffaf bir biçimde sayısal verilerle değerlendirilir. Amacımız yapıcı ve olumlu geribildirimlerle tüm çalışanlarımızın performanslarını arttırmak, kendilerini geliştirmelerini ve ilerlemelerini teşvik etmektir.

BİZİMLE ÇALIŞMAK İSTER MİSİNİZ?

TARGET A.Ş.’nin sürekli gelişen, kendini yenileyen yapısı içerisinde; işin yetkinliklerini tam olarak karşılayacak ve performansı ile fark yaratacak adaylar; Bizimle Çalışmak İster Misiniz? veya İş Başvuru Formu üzerinden iş başvurusu yapabilirler.
Sizi; her açıdan geliştiren, motive eden, başarıya yönlendiren ve sürekli gelişim sağlayan samimi bir çalışma ortamına davet ediyoruz.